Biểu phí Thẩm định giá - Bieu phi Tham dinh gia
Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Biểu phí Thẩm định giá

         Ngày 28/7/2011, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp đã có Quyết định số 18/QĐ-BCV về việc ban hành biểu phí dịch vụ thẩm định giá bất động sản và Quyết định số 19/QĐ-BCV về việc ban hành biểu phí dịch vụ thẩm định giá động sản .

         QĐ 19/QDD-BCV: Dịch vụ Thẩm định giá máy móc thiết bị

         Được chia làm 60 mức từ 150tr đến trên 50tỷ đồng.

         - Mức 150tr - 1tỷ đồng: 0,7% - 0,45%

         - Mức 1tỷ - 5tỷ đồng: 0,45% - 0,295%

         - Mức 5tỷ - 10tỷ đồng:0,295% - 0,215%

         - Mức 10tỷ - 15tỷ đồng: 0,215% - 0,195%

         - Mức 15tỷ - 20tỷ đồng: 0,195% - 0,192%

         - Mức 20tỷ - 30tỷ đồng: 0,192% - 0,176%

         - Mức 30tỷ - 40tỷ đồng: 0,176% - 0,15%

         - Mức 40tỷ - 50tỷ đồng: 0,15% - 0,12%

         - Trên 50tỷ đồng: 0,1%

          Mức thu tối thiểu cho các tài sản dưới 150tr là:1.000.000đ

     QĐ 19/QĐ-BCV: Dịch vụ Thẩm định giá bất động sản

         Được chia làm 58 mức từ 300tr đến trên 300tỷ đồng.

         - Mức 300tr - 1tỷ đồng: 0,6% - 0,34%

         - Mức 1tỷ - 5tỷ đồng: 0,34% - 0,23%

         - Mức 5tỷ - 50tỷ đồng:0,23% - 0,12%

         - Mức 50tỷ - 100tỷ đồng: 0,12% - 0,084%

         - Mức 100tỷ - 200tỷ đồng: 0,084% - 0,07%

         - Mức 200tỷ - 300tỷ đồng: 0,07% - 0,06%

         - Trên 300ỷ đồng: 0,05%

          Mức thu tối thiểu cho các tải sản dưới 300tr là:2.000.000đ

          Mức phí dịch vụ thẩm định trên chưa bao gồm thuế VAT.

Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo